Top of the page

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser – Aftale om salg og levering af varer
(forbruger)


1. Anvendelsesområde
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for aftaler om køb
og levering af varer indgået via https://shop.verdo.com/ (“Hjemmesiden”), af:

VERDO GO GREEN A/S (”Verdo”)
CVR.nr. 25481941
Agerskellet 7, 8920 Randers NV
E-mail: kunde@verdo.com
Telefonnummer: 7010 0230

2. Bestilling og ordrebekræftelse

2.1. Ved bestilling på Hjemmesiden skal du oplyse navn, e-mail, adresse,
telefonnummer og betalingsoplysninger. Når du har gennemført en bestilling,
modtager du en e-mail med bekræftelse på, at Verdo har modtaget din bestilling.
Der er indgået en juridisk bindende aftale, når du har modtaget
ordrebekræftelsen.

2.2. Aftalen mellem dig og Verdo består af:
• Ordrebekræftelsen
• Betingelserne
I det følgende samlet benævnt ”Aftalen”.

2.3. Verdo tager forbehold for prisfejl, trykfejl og tekniske fejl i Aftalen.

3. Priser, gebyrer og betalingsbetingelser
3.1. Den samlede pris for din bestilling vil fremgå i forbindelse med ”sikker
udtjekning” og betaling, ligesom det vil fremgå af ordrebekræftelsen.

3.2. Alle priser og gebyrer er i danske kroner inkl. moms.

3.3. Der kan betales med følgende løsninger: Dankort, Visa, Master Card og
MobilePay.

3.4. Ved betaling med kort eller MobilePay reserveres beløbet ved din bestilling.
Pengene er reserveret på din konto indtil: 1) vi hæver beløbet, når produktet er
blevet afsendt og/eller leveret eller 2) indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale
med din betalingsløsning.

4. Levering

4.1. Verdo leverer fragtfrit i hele Danmark.

4.2. Levering sker med pakkebud. Levering er typisk 1-4 arbejdsdage efter modtaget
bestilling. Det estimerede leveringstidspunkt fremgår af din ordrebekræftelse.
Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

4.3. Risikoen overgår til dig, når dine varer er blevet leveret på din adresse.

5. Fortrydelsesret

5.1. Som forbruger har du ifølge forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret, når
du handler via vores Hjemmeside.

5.2. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare,
dvs. efter den dag, hvor du har fået varen i fysisk besiddelse. Hvis du har bestilt
flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den
dag, hvor du modtager den sidste vare. Består ordren af flere partier eller dele,
løber fristen fra den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del. Hvis
fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

5.3. 
Du mister din fortrydelsesret, hvis ikke du inden fortrydelsesfristens udløb har
givet besked til Verdo om, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret. Du kan ikke
fortryde dit køb ved at nægte modtagelsen af varen. Hvis du fortryder dit køb,
skal du give besked til Verdo inden udløbet af de 14 dage ved at sende en mail
til kunde@verdo.com eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen, som
du finder som Bilag 1 til disse Betingelser.

5.4. Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at
sende varen tilbage til os. Du skal selv afholde alle omkostninger ved
returneringen.

5.5. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig – med undtagelse af omkostninger
til returlevering – senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked
om, at du vil fortryde Aftalen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har
modtaget varen retur. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel,
som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

5.6. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden
måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den
måde, den fungerer, kan du risikere, at du ikke får købsbeløbet tilbage. Beløbet
du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi.

6. Reklamation og klage
6.1. Når du handler med Verdo, gælder købelovens regler, herunder købelovens
mangelsregler. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder fra
leveringen af dine varer.

6.2. Hvis din reklamation er berettiget, kan du få varen ombyttet, pengene tilbage
eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at
reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en
fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

6.3. Reklamation over forsinkelse skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold.

6.4. Mangelsindsigelser skal ske skriftligt og inden for rimelig tid efter, at du har
opdaget manglen. Meddelelse givet inden for to måneder efter, at du har
opdaget manglen, er altid rettidig.
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

6.5. Hvis du - mod forventning - skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt,
betaling eller andet, bedes du kontakte Verdo på kunde@verdo.com med en
nærmere beskrivelse af, hvad du er utilfreds med. Hvis der er konstateret en
mangel ved produktet, skal du medsende billeddokumentation. Verdo behandler
din reklamation hurtigst muligt.

6.6. Varer, der skal returneres, kan kun returneres efter nærmere aftale med Verdo.
Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Du skal vedlægge en kopi
af ordrebekræftelsen. Du skal selv afholde alle omkostninger ved returneringen.
Er reklamationen berettiget, refunderer Verdo dine rimelige fragtomkostninger.

6.7. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du via klageportalen sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EUKommissionens
online klageportal her: EU-kommissionens online klageportal

7. Garanti
7.1. I visse tilfælde videreformidler Verdo for sine leverandører en garanti for en
given vare. Verdo yder ikke selvstændig garanti på varer.

8. Force majeure
8.1. Force majeure foreligger, hvis Verdo helt eller delvist forhindres i at opfylde
Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter Aftalens ikrafttræden, og som er
uden for Verdo’s kontrol.

8.2. I tilfælde af force majeure fritages Verdo for alle ramte forpligtelser i henhold til
Aftalen, så længe force majeure-hændelsen vedvarer, og så længe hændelsen
forhindrer opfyldelsen.

8.3. Force majeure kan være, men er ikke begrænset til: elektrisk uvejr, strømsvigt,
lockout, brand, hærværk, krig, terror, naturkatastrofer, sneskader,
beslaglæggelse, fejl på mobilnettet, hackerangreb, IT-nedbrud, vareknaphed,
udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller lignende
forårsaget af force majeure eller lignende omstændigheder.

9. Markedsføring
9.1. Hvis du har givet dit samtykke, vil Verdo løbende sende nyheder og tilbud om
lignende produkter til den e-mailadresse, som blev opgivet i forbindelse med
ordren. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Verdo via mail.

10. Persondata
10.1. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores
persondatapolitik på følgende link: Persondatapolitik (verdo.com)
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

11. Lovvalg og værneting
11.1. Enhver tvist mellem dig og Verdo vedrørende dit køb eller Aftalen, som ikke kan
løses via klageadgangen, jf. punkt 6, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

Bilag 1 – Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
Verdo Go Green A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
kunde@verdo.com
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min
købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
_____________________________________________________________________
Bestilt den:_____________________________________________________________
Modtaget den:___________________________________________________________
Dit navn:_______________________________________________________________
Din adresse:____________________________________________________________
Din underskrift:__________________________________________________________
Dato:__________________________________________________________________

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser – Aftale om salg og levering af varer
(forbruger)


1. Anvendelsesområde
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for aftaler om køb
og levering af varer indgået via https://shop.verdo.com/ (“Hjemmesiden”), af:

VERDO GO GREEN A/S (”Verdo”)
CVR.nr. 25481941
Agerskellet 7, 8920 Randers NV
E-mail: kunde@verdo.com
Telefonnummer: 7010 0230

2. Bestilling og ordrebekræftelse

2.1. Ved bestilling på Hjemmesiden skal du oplyse navn, e-mail, adresse,
telefonnummer og betalingsoplysninger. Når du har gennemført en bestilling,
modtager du en e-mail med bekræftelse på, at Verdo har modtaget din bestilling.
Der er indgået en juridisk bindende aftale, når du har modtaget
ordrebekræftelsen.

2.2. Aftalen mellem dig og Verdo består af:
• Ordrebekræftelsen
• Betingelserne
I det følgende samlet benævnt ”Aftalen”.

2.3. Verdo tager forbehold for prisfejl, trykfejl og tekniske fejl i Aftalen.

3. Priser, gebyrer og betalingsbetingelser
3.1. Den samlede pris for din bestilling vil fremgå i forbindelse med ”sikker
udtjekning” og betaling, ligesom det vil fremgå af ordrebekræftelsen.

3.2. Alle priser og gebyrer er i danske kroner inkl. moms.

3.3. Der kan betales med følgende løsninger: Dankort, Visa, Master Card og
MobilePay.

3.4. Ved betaling med kort eller MobilePay reserveres beløbet ved din bestilling.
Pengene er reserveret på din konto indtil: 1) vi hæver beløbet, når produktet er
blevet afsendt og/eller leveret eller 2) indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale
med din betalingsløsning.

4. Levering

4.1. Verdo leverer fragtfrit i hele Danmark.

4.2. Levering sker med pakkebud. Levering er typisk 1-4 arbejdsdage efter modtaget
bestilling. Det estimerede leveringstidspunkt fremgår af din ordrebekræftelse.
Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

4.3. Risikoen overgår til dig, når dine varer er blevet leveret på din adresse.

5. Fortrydelsesret

5.1. Som forbruger har du ifølge forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret, når
du handler via vores Hjemmeside.

5.2. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare,
dvs. efter den dag, hvor du har fået varen i fysisk besiddelse. Hvis du har bestilt
flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den
dag, hvor du modtager den sidste vare. Består ordren af flere partier eller dele,
løber fristen fra den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del. Hvis
fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

5.3. 
Du mister din fortrydelsesret, hvis ikke du inden fortrydelsesfristens udløb har
givet besked til Verdo om, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret. Du kan ikke
fortryde dit køb ved at nægte modtagelsen af varen. Hvis du fortryder dit køb,
skal du give besked til Verdo inden udløbet af de 14 dage ved at sende en mail
til kunde@verdo.com eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen, som
du finder som Bilag 1 til disse Betingelser.

5.4. Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at
sende varen tilbage til os. Du skal selv afholde alle omkostninger ved
returneringen.

5.5. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig – med undtagelse af omkostninger
til returlevering – senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked
om, at du vil fortryde Aftalen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har
modtaget varen retur. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel,
som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

5.6. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden
måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den
måde, den fungerer, kan du risikere, at du ikke får købsbeløbet tilbage. Beløbet
du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi.

6. Reklamation og klage
6.1. Når du handler med Verdo, gælder købelovens regler, herunder købelovens
mangelsregler. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder fra
leveringen af dine varer.

6.2. Hvis din reklamation er berettiget, kan du få varen ombyttet, pengene tilbage
eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at
reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en
fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

6.3. Reklamation over forsinkelse skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold.

6.4. Mangelsindsigelser skal ske skriftligt og inden for rimelig tid efter, at du har
opdaget manglen. Meddelelse givet inden for to måneder efter, at du har
opdaget manglen, er altid rettidig.
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

6.5. Hvis du - mod forventning - skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt,
betaling eller andet, bedes du kontakte Verdo på kunde@verdo.com med en
nærmere beskrivelse af, hvad du er utilfreds med. Hvis der er konstateret en
mangel ved produktet, skal du medsende billeddokumentation. Verdo behandler
din reklamation hurtigst muligt.

6.6. Varer, der skal returneres, kan kun returneres efter nærmere aftale med Verdo.
Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Du skal vedlægge en kopi
af ordrebekræftelsen. Du skal selv afholde alle omkostninger ved returneringen.
Er reklamationen berettiget, refunderer Verdo dine rimelige fragtomkostninger.

6.7. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du via klageportalen sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EUKommissionens
online klageportal her: EU-kommissionens online klageportal

7. Garanti
7.1. I visse tilfælde videreformidler Verdo for sine leverandører en garanti for en
given vare. Verdo yder ikke selvstændig garanti på varer.

8. Force majeure
8.1. Force majeure foreligger, hvis Verdo helt eller delvist forhindres i at opfylde
Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter Aftalens ikrafttræden, og som er
uden for Verdo’s kontrol.

8.2. I tilfælde af force majeure fritages Verdo for alle ramte forpligtelser i henhold til
Aftalen, så længe force majeure-hændelsen vedvarer, og så længe hændelsen
forhindrer opfyldelsen.

8.3. Force majeure kan være, men er ikke begrænset til: elektrisk uvejr, strømsvigt,
lockout, brand, hærværk, krig, terror, naturkatastrofer, sneskader,
beslaglæggelse, fejl på mobilnettet, hackerangreb, IT-nedbrud, vareknaphed,
udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller lignende
forårsaget af force majeure eller lignende omstændigheder.

9. Markedsføring
9.1. Hvis du har givet dit samtykke, vil Verdo løbende sende nyheder og tilbud om
lignende produkter til den e-mailadresse, som blev opgivet i forbindelse med
ordren. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Verdo via mail.

10. Persondata
10.1. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores
persondatapolitik på følgende link: Persondatapolitik (verdo.com)
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

11. Lovvalg og værneting
11.1. Enhver tvist mellem dig og Verdo vedrørende dit køb eller Aftalen, som ikke kan
løses via klageadgangen, jf. punkt 6, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.
Gældende fra 19-01-2024
Erstatter alle tidligere versioner

Bilag 1 – Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
Verdo Go Green A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
kunde@verdo.com
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min
købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
_____________________________________________________________________
Bestilt den:_____________________________________________________________
Modtaget den:___________________________________________________________
Dit navn:_______________________________________________________________
Din adresse:____________________________________________________________
Din underskrift:__________________________________________________________
Dato:__________________________________________________________________
© Copyright 2024 Verdo Webshop. All rights reserved. Powered by Sana Commerce.

Verdo Go Green A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Tlf.: 7010 0230
Mail: kunde@verdo.com
CVR: 25481941

© Copyright 2023 Verdo